Jeśli ciało A działa na ciało B, to ciało B oddziałuje na ciało A. Ta cecha oddziaływać to.... ??

Obserwowane w przyrodzie - jest obiektem badań fizyki. ??

Cecha ciał, którą można zaobserwować podczas kruszenia np. kredy. ??

Przebieg następujących po siebie zjawisk. ??Jest miarą wzajemności oddziaływań. ??

Inaczej eksperyment. ??

Skutek oddziaływań obserwowany podczas zgniatania plasteliny. ??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T16:13:50+01:00
Wzajemna,

Zjawisko,

Twardość,

?

Doświadczenie/ Badanie

Statyczne
5 2 5