Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na angielski....:) Z góry dziękuję i prosze nie używać translatora....

1.Dzisiaj o godzinie 8 mieliśmy pobudkę. Dostaliśmy tylko 1h na poranną toaletę gdzie później czekało na nas śniadanie na które nie mogliśmy się spóźnić. Po śniadaniu wszyscy poszliśmy do swoich klas gdzie odbywają się lekcje.

2.Pierwszą z lekcji był przedmiot najsurowszego z nauczycieli. Był On nauczycielem Łaciny.
Na tej lekcji nauczyciel karał nas za każde przewinienie i złamanie zasad. Musieliśmy siedzieć prosto, pisać prawą ręką, mogliśmy jedynie porozumiewać się po Łacinie :P
Gdy ktoś nie przestrzegał zasad otrzymywał srogą karę... Taką jak: Stanie w kącie sali odwróconym plecami do uczniów, Bicie linijką po rękach, Bicie długą laską po plecach niegrzecznego ucznia... gorsze wybryki byly karane wyrzuceniem ze szkoyl gdzie mogli uczyć się sami najlepsi uczniowie.

3. Po każdej lekcji czekała nas przerwa. Na tych przerwach Każdy rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi lub zajmował się sobą.

4. Po lekcji łaciny czekała nas lekcja maniery i obycia przy stole. Po tej lekcji mam jeszcze etykę, algebrę i matematykę. Oprócz tych lekcji uczymy się jeździć konno, J. Angielskiego. Czas dla Siebie mamy tylko wieczorami

5. Ja i moi przyjaciele jak i inni uczniowie często boimy się surowych kar naszych nauczycieli. Każdy stara się jak może aby przynieść chlubę swojej rodzinie. Dzień kończył się apelem a cisza nocna była od 21

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:41:23+01:00
1. Today at 8 a.m. somebody had woken us up. We had only 1 hour for morning toilet because we had breakfast which we could not be late. After the breakfast all of us went to their classes where the lessons were in progress.

2.First of many lessons was the class which taught the strictest teacher. The teacher taught Latina.
At that class, the teacher punished us for every single offence and break the rules. We had to sat straight, wrote by right hand, we could only spoke to each other in Latina.
When somebody broke the rules, he was pushed so strict. For example: standing near to the class' corner, back to the pupils, beating a ruler to the hands, beating a long stick to the back a bad pupil. The worst things the pupils did they could be drop out of school where goes only the best students.

3. After avery class we had a break. At that breaks everyone discussed to his friends or took care about himself.

4. After Latin we had the manners lesson. After this class we had ethics, algebra and math. Except of these lessons we learn how to ride a horse, English. Only at the evening we had the time for ourselves.

5. I and my friends usually afraid of the strick punishment our teachers. Everyone do their best to makes their family proud of them. The day ended by an appeal and the night calm started at 9 p.m.

Mam nadzieję, że jest ok. Może się pojawić jakaś literówka, ale nie powinna. Jak coś jest nie tak to napisz, poprawię, ale chyba jest dobrze ;]
1 1 1