Mam tutaj trzy zadania z WOS'u.

1. Dokończ zdania.
a) W społeczeństwach zamkniętych zjawisko ruchliwości społecznej nie występuje, bądź jest poważnie ograniczone, ponieważ...
b) Społeczeństwa otwarte charakteryzują się znaczną ruchliwością społeczną, z powodu...

2. Przyporządkuj poszczególnym sferom osobowości z teorii Freuda odpowiadające im charakterystyki.
a) ID
b) EGO
c) SUPEREGO

1. świadoma regulacja zachowań
2. normy i wartości kultury
3. nieświadome popędy
4. konflikt popędów z wartościami kultury

3. Zaznacz, które odpowiedzi są prawdziwe (P), a które fałszywe (F).
W procesie socjalizacji jednostki podstawowe znaczenie mają:

a) Organizacje międzynarodowe
b) Szkoła
c) Stosunki ekonomiczne
d) Rodzina
e) Grupy rówieśnicze
f) Osobowość
g) Władze i instytucje państwowe
h) Kościoły i wspólnoty wyznaniowe

1

Odpowiedzi

2009-10-31T08:46:41+01:00
Zadanie 2
a ) id
nieswiiadome popedy
b) ego
konflikt popedow z wartosciami kultory
c) superego
normy i wartosci kultury


Przykro mi ale nie ma pojecia jaka sa odpowiedzi na kolejne pytania :(
40 4 40