Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T19:03:22+01:00
Życiowy sukces to dla mnie powodzenie w życiu zawodowym. Najważniejsze jest wykształcenie, ponieważ dzięki niemu znajdziemy dobrą pracę. Ważna jest też rodzina. Człowiek, który nie ma bliskich ludzi przy sobie, jest nieszczęśliwy. Dla wielu ludzi są ważne pieniądze. Dla mnie też, ponieważ żeby się kształcić trzeba je mieć. Sukces dla każdego jest czymś innym. Dla mnie jest to szczęście. Na tym polega życie. Życie jako spełniony człowiek jest sukcesem.

Tłumaczenie:
A practical success is for me a success in the working life. A profession is most important, since thanks to him we will find the good work. Also a family is important. The man which doesn't have close people on him, is unhappy. There is important money for many people. For me also, since if only to study it is necessary to have them. The success for everyone is something else. There is this happiness for me. A life relies on it. Living as the fulfilled man is a success.

Licze na max
2 5 2