Pilneee!!!!!!!!!

11.a)licznik jest równy 7,a mianownik jest większy od 10 :
b)licznik jest o 7 mniejszy od mianownika :
c)mianownik jest 3 razy większy niż licznik :
d)licznik jest 2 razy mniejszy niż mianownik:
e)suma licznika i mianownika jest równa 10:

17.
1 decymetr to......centymetrów 1 centymetr to .......decymetrów
3 centymetry to ....decymetra
9 centymetrów to... decymetra

18.1mm=..cm
3mm=..cm
7mm=...cm
1 cm=....m
3cm=...m
9cm=...m
1m=....km
7m=.....km
35m=....km

20.1dag=...kg
7dag=..kg
18dag=....kg
1kg=....g
1g=....kg
13g=...km
250g=....kg
1kg=....t
73kg=.....t
125kg=....t

21.
a)7 sekund to....minuty
b)1 minuta to.....godziny
25minut to.....godziny
c)1 kwadrans to....godziny
3 kwadranse to.... godziny
d)1 godzina to.....doby
5 godzin to.....doby

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:04:13+01:00
Siedem dziesiątych
siedem czternastych
dwie szóste
dwie czwarte
trzy siódme

1 decymetr to 10 cm
1 cm to 0,1 dm
3cm to 0,3dm
9cm to 0,9dm