1.Mózg człowieka zwiera 78% wody.Przyjmując, że średnio masa mózgu wynosi 1350g, oblicz, ile gramów naszego mózgu nie jest wodą. Proszę o dokładne wytłumaczenie obliczania procentu z liczby. ;]
2. Cena netto za usługę wynosi 145zł. Do tej kwoty trzeba doliczyć 7% podatku VAT. Jaką kwotę trzeba zapłacić za tę usługę ?
3.Towar kosztował 100 złotych.Jego cenę najpierw obniżono o 20%, a po pewnym czasie nową cenę podwyższono o 20%. Obliczcie, ile kosztuje ten towar po podwyżce. Ile to procent pierwotnej ceny ?

2

Odpowiedzi

  • AlZi
  • Początkujący
2010-03-22T19:13:05+01:00
1.
78% liczby 1350g
1350g * 78% = 105300
105300 / 100 = 1053
1350g - 1053 g = 297g
Odp. 297 g naszego mózgu nie jest wodą

2.
7 % liczby 145
145 * 7 % = 1015
1015 / 100 = 10.15 zł
145 zł + 10.15 zł = 155.15 zł
ODP. Za tę usługę trzeba zapłacić 155 zł i 15 gr.

3.
20 % liczby 100
100 * 20 = 2000
2000 / 100 = 20
100 zł - 20 zł = 80 zł

20 % liczby 80
80 * 20 =1600
1600 / 100 = 16
80 zł + 16 zł = 96 zł
ODP, po pierwszej podwyżce towar kosztuje 80 zł, a po drugiej 96 zł.

Jaki prcent liczby 100 stanowi liczba 96?


96 96 9600
100= 100 * 100 % = 100 = 96 %

1 5 1
2010-03-22T19:33:17+01:00
1)1350g-0,78*1350g=297g Część mózgu bez wody stanowi 297g.
2)145zł*0,07=10,15
145+10,15=155,15 Za tę usługę trzeba zapłacić 155,15zł.
3)100-(100*20%)=100-20=80
80+(1,2*80)=96
Ten towar ro podwyżce kosztuje 96zł. Jest to 96% pierwotnej ceny.