Z poniższych zdań wybierz te , które są napisane w czasie przeszłym past simple.
1. Do you and Kate want to go to the cinema tonight?
2.I can ask Kate.
3. it doesn't matter.
4. I lost my special football shirt yesterday.
5. Er your football shirt?
6.It's just a football shirt.
7. My dad bought in Brazil.
8. I love that shirt.

3

Odpowiedzi

2010-03-22T19:02:26+01:00
1 3 4 7

tak mi się wydaje :)
2 1 2
2010-03-22T19:02:38+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T19:02:44+01:00
W czasie Past Simple sa te zdania:
3. it doesn't matter.
4. I lost my special football shirt yesterday.
7. My dad bought in Brazil.

A co to ''5. Er your football shirt?'', to co to miało być to ER? Ale raczej to nie jest past simple. na pewno nie jest.

Rozwiązania użytkowników nade mną=s ą złe.

1. nie może być, bo DO jest w present simple.
2. nie ma tam żadnego słówka świadczącego o past simple.
3 - pasuje
4 - pasuje
5 - nie ma słówka świadczącego o past simple
6 - również nie ma żadnego słowa o past
7 - pasuje
8 - to nie jest przeszły
1 5 1