Dziecko nasypuje piasek do foremek w kształcie stożka o promieniu podstawy 5cm i tworzącej 13cm. Następnie przesypuje go do wiaderka w kształcie walca o wysokości 36cm i promieniu dwa razy większym niż promień foremki. Jaką część wiaderka wypełniło dziecko, wsypując 12 foremek piasku? Zapisz obliczenia.

Dokładne obliczenia ;]

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:03:16+01:00
1] z pitagorasa obliczam h stożka
h²=13²-5²
h²=169-25
h²=144
h=12cm
2] obliczam v stozka: v=⅓πr²h=⅓π×5²×12=100πcm³
3]obliczam v walca;;; r=2×5=10cm;;;h=36cm
v=πr²h=π×10²×36=3600πcm³
4]6 foremek stożkowatych ma v=6×100π=600πcm³
5]600π:3600π=⅙
odp.piasek zapełnił ⅙ część foremki w kształcie walca-pozdrawiam
2 3 2