1. Jakiej siły potrzeba, aby nadać ciału o masie m=0,25 kg przyśpieszenie a=20 cm/sek²?
2. Jakie przyśpieszenie nada ciału o masie m=0,3 kg siła F=15N? Jaką prędkość uzyska to ciało po upływie czasu t=5 sek?
3. Siła F=4N nadała ciału po upływie czasu t=45 sek prędkość V=9 m/sek. Obliczyć masę tego ciała.
4. Z wysokości h=250 m spada ciało o masie m=3kg i zarywa się w ziemię. Przyjmując, że opór ziemi jest F=3*10⁴ N, obliczyć, jak głęboko zaryło się to ciało oraz ile sek trwał jego ruch w ziemi.
5. Po ilu sek działania siły F=20 N na ciało o masie m=40 kg przebiegnie ono drogę s=225m?

(przyśpieszenie ziemskie, g=9,81 m/sek²)

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:12:48+01:00
1.
F=m*a
F=20*0,25=5N
2.
a=m/F
a=0,02
v=a*t
v=0,02*5=0,1
3. Siła F=4N nadała ciału po upływie czasu t=45 sek prędkość V=9 m/sek. Obliczyć masę tego ciała.
9=a*45
a=5
4=m*5
m=0,8kg
Nie wiem czy to dobrze!