` POTĘGI .!

Zadanei 1 . Zapisz w postaci jednej potęgi:

a) (7 do potęgi 8)do potegi 9
b) ((-2)do potegi3)do potegi 7
c) ((-3/4)do potegi 6) do potegi 8
d) (0,5 do potegi 7 ) do potegi 12
e) ((4 do potegi 6 ) do potegi 8 ) do potegi 3
f) ((-6 do potegi 3 ) do potegi 2 ) do potegi 7
g) (x do potegi 5 ) do potegi 15

Zadanie 2 . Zastąp litery odpowiednimi liczbami:

a) 4 do potegi 8 = 2 do potegi a
b) 8 do potegi 3 = 2 do potegi b
c) 9 do potegi 9 = 3 do potegi c
d) 36 do potegi 8 = 6 do potegi d
e) 7 do potegi 6 = e do potegi 3
f) 5 do potegi 6 = F do potegi 2
g) 2 do potegi 20 = G do potegi 10
h) 3 do potegi 15 = H do potegi 5

Zadanie 3 . Zapisz w postaci potegi o podstawie mniejszej od 10.

a) 16 do potegi 4
b) 25 do potegi 2
c) 32 do potegi 3
d) 27 do potęgi 6
e) 125 do potegi 5

Zadanie 4 . Przedstaw w postaci potęgi liczby 2 :

a) (2 do potegi 4 ) do potegi 7 przez 2 do potegi 3 * 2 do potegi 5
b) 4 * 2 do potegi 8
c) (4 do potegi 4) do potegi 3
d) 32 do potegi 3
e) ( 16 * 2 do potegi 3) do potegi 4

Zadanie 5 . Podnies do potęgi podane iloczyny i ilorazy

a) (3x) do potegi 3
b) (-2a) do potegi 5
c) (-xy) do potegi 8
d) ( - ab do potegi 2 ) do potegi 3
e) (-3xy do potegi 2 ) do potegi 4
f) (-x do potegi 2, y do potegi 3 ) do potegi 5
g) (a/2) do potegi 4
h) (- x/2 ) do potegi 3
i) ( -a/2b) do potegi 4
j) -3a do potegi 2, b do potegi 4 przez cd do potegi 7 ) do potegi 3

Zadanie 6 . Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz

a) 2 do potegi 7 * 5 do potegi 7
b) (1/2) do potegi 5 * 4 do potegi 5
c) 16 do potegi 10 : 8 do potegi 10
d) (3/5) do potegi 4 : (1/5) do potegi 4
e) 0,2 do potegi 3 : 10 do potegi 3
f) ( minus 1/3 ) do potegi 3 : ( 1/9 ) do potegi 3
g) (-0,2) do potegi 9 : 0,1 do potegi 9
h) (4/3) do potegi 3 * (3/4) do potegi 3

Zadanie 7 . Oblicz .

a) 3 do potegi -1
5 do potegi -2
2 do potegi -3
b) (7/11) do potegi -1
(1/3) do potegi -2
(3/4) do potegi -2
c) (2,5 do potegi -1
(0,4) do potegi -2
(1,25) do potegi -1
d) (-10) do potegi -5
(-4) do potegi -2
(-2) do potegi -3
e) (-2/3) do potegi -2
(-1/5) do potegi -3
(-3 1/3_ do potegi -4
f) (-1,2) do potegi -1
(-0,1) do potegi -5
(0,02) do potegi -4

Zadanie 8 . Oblicz .

a) 4 do potegi -7 * 4 do potegi 6 * 4 do potegi -2
b) 7 do potegi -4 : 7 do potegi -3
c) 5 do potegi -4 * 5 do potegi 3 przez 5 do potegi -2
d) (1/2) do potegi -3 * 2 do potegi 4

Zadanie 9 . Przedstaw w postaci jednej potegi .

a) 3 do potegi 4 * 9 do potegi 2
b) 4 do potegi 4 * 8 do potegi 3
c) 8 do potegi 3 : 2 do potegi 5
d) 125 do potegi 7 : 25 do potegi 10
e) (1/9) do potegi 4 : (1/3) do potegi 3
f) 0,5 do potegi 9 : (1/4) do potegi 4
g) 0,1 do potegi 9 : 0,001 do potegi 2
h) 5 do potegi 8/32 * 2 do potegi 10/125

Zadanie 10 . Oblicz .

a) 5 do potegi 5 przez 10 do potegi 4
b) 44 do potegi 4 przez 22 do potegi 2
c) 64 do potegi 2 * 36 do potegi 2 przez 6 do potegi 3 * 2 do potegi 7
d) 4 do potegi 6 * 8 do potegi 6 przez 32 do potegi 5
e) (-3) do potegi 9 * 5 do potegi 9 przez 15 do potegi 8
f) 2 do potegi 8 * 5 do potegi 7 przez 0,1 do potegi 4 * 100 po potegi 6

Bardzo Proszee jest mi to potrzebnee bardzoo na jutroo . Prosze o pomoc .

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:18:53+01:00

Zadanei 1 . Zapisz w postaci jednej potęgi:

a) (7 do potęgi 8)do potegi 9=7do potegi 72
b) ((-2)do potegi3)do potegi 7=(-2) do potęgi 21
c) ((-3/4)do potegi 6) do potegi 8=(-3/4) do potegi 48
d) (0,5 do potegi 7 ) do potegi 12=0,5 do potegi 84
e) ((4 do potegi 6 ) do potegi 8 ) do potegi 3=4 do potegi 144
f) ((-6 do potegi 3 ) do potegi 2 ) do potegi 7=(-6) do potegi42
g) (x do potegi 5 ) do potegi 15=x do potegi 75
10 3 10