Odpowiedzi

2009-10-28T16:30:50+01:00
Ogólny wzór alkenów to CnH2n, gdzie n jest liczbą atomów węgla.

Masa atomowa węgla = 12 u
M. at. wodoru = 1 u
(te wartości odczytujemy z układu okresowego)

czyli:
n * 12 u + 2n * 1 u = 70 u //:u
12n + 2n = 70
14n = 70
n = 5

Wzór to C5H10
Jest to penten.

Masa węgla w heksynie to 5 * 12 u = 60 u
Masa wodoru w heksynie to 10 * 1 u = 10 u

Pierwiastki te łączą się w stosunku masowym 60 : 10, czyli 6 : 1

Pozdro))
2009-10-28T16:31:46+01:00
A]
ma=70u
wzór ogólny:
12n+2n=70
14n=70/:14
n=5
wzór ogólny :C5H10
nazwa: penten


b]
5mC/10mH=60/10=6:1- stosunek masowy