Rozwiąż równania:
5 razy(x+3) = -25
7 razy (y + 1) = 42
4 razy (z - 4) = 96
6 razy (t - 2) = -54
jedna druga razy (a + 4) = 6
jedna trzecia razy (b + 5) = -1
jedna czwarta razy (c - 8) = -22
jedna piata razy (d - 1) =0
(-3) razy (h +2) = -12
(-9) razy (k + 1) = 45
(-5) razy (n - 7) = 100
(-8) razy ( m -1) = 0

szybko prosze

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T19:12:57+01:00
5(x+3) = -25
5x+ 15=-25
5x=-40/:5
x=-8

7(y + 1) = 42
7y+7=42
7y=42-7
7y=35
y=5

4(z - 4) = 96
4z-8=96
4z=96+8
4z=104
z=26
6(t - 2) = -54
6t-12=-54
6t=-54+12
6t=-42
t=-7

(-3)(h +2) = -12
-3h-6=-12
-3h=-12+6
-3h=-6
h=2


(-9)(k + 1) = 45
-9k-9=45
-9k=45+9
9k=54
k=6
(-5)(n - 7) = 100
-5n-12=100
-5n=112
n=-22,5

(-8) razy ( m -1) = 0
2010-03-22T19:19:04+01:00
A)5x+15=-25
5x=-40
x=-8

b)7y+7=42
7y=35
y=5

c)4z-16=96
4z=112
z=28

d)6t-12=-54
6t=-42
t=7

e)1/2a+2=6
1/2a=4
a=8

f)1/3b+5/3b=-1
1/3b=-8/3
b=-8

g)1/4c-2=-22
1/4c=-20
c=-80

h)1/5d-1/5=0
1/5d=1/5
d=1

i)-3h-6=-12
-3h=-6
h=2

j)-9k-9=45
-9k=-36
k=4

k)-5n+35=100
-5n=65
n=13

l)-8m+8=0
-8m=-8
m=1
2010-03-22T20:29:41+01:00
5x+15=-25
5x=-25-15
5x=-40/:5
x=-9

7y+7=42
7y=42-7
7y=35/:7
y=5

4z-16=96
4z=96+16
4z=112/:4
z=30

6t-12=-54
6t=-54+12
6t=-42/:6
t=7

1/2a+2=6
1/2a=6-2
1/2a=4/:1/2
a=2

1/3b+1 2/3=-1
1/3b=-1-1 2/3
1/3b=-2/3 /:1/3
b=2

1/4c-2=-22
1/4c=-22+2
1/4c=-20 /:1/4
c=-80

1/5d-1/5=0
1/5d=1/5 /:1/5
d=1

-3h-6=-12
-3h=-12+6
-3h=-6/:(-3)
h=2

-9k-9=45
-9k=45+9
-9k=54/:(-9)
k=6

-5n+35=100
-5n=100-35
-5n=65/:(-5)
n=-8

-8m+8=0
-8m=8/:(-8)
m=-1

tylko najpierw trzeba przepisać to co wcześniej napisałeś/aś...