Z podanego wzoru wyznacz wskazane niewiadome. Załóż, że wszystkie pozostałe niewiadome występujące we wzorze są liczbami dodatnimi.
a) Ek= mv²/2 m, v
b) s= vt v, t
c) a= w²r r, w
d)F= ma m, a
e) s= at²/2 a,t
f) T₁/v₁= T₂/v₂ T₂, v₂
g) P=a² a
h) L= 2πr r
i) P=πr² r
j) P= ½a × h a, h

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:21:05+01:00
A)
Ek= mv²/2
m=Ek/(v²/2)
m=2Ek/v²

Ek= mv²/2 |*2
2Ek=mv²
v²=2Ek/m
v=√(2Ek/m)

b)
s= vt

v=s/t

t=s/v

c)
a= w²r

r=a/w²

w²=a/r
w=√(a/r)

d)
F= ma

a=F/m

m=F/a

e)
s= at²/2 |*2
2s=at²
a=2s/t²

t²=2s/a
t=√(2s/a)

f)
T₁/v₁= T₂/v₂
T₁v₂=v₁T₂
v₂=v₁T₂/T₁

T₂=T₁v₂/v₁

g)
P=a²

a=√P

h)
L= 2πr

r=L/2π

i)
P=πr²

r²=P/π
r=√(P/π)

j)
P=1/2ah |*2
2P=ah
a=2P/h

h=2P/a
115 4 115
Dzieki Bardzo pomogles :D