1. Jakimi figurami mogą być ściany boczne, a jakimi podstawy
a. graniastosłupa prostego
b. graniastosłupa prawidłowego

2. krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest rowna 10 cm, a wysokość jest trzy razy od niej dłuższa.
a. ile drutu potrzeba do zbudowania szkieletu tego graniastosłupa
b. jakie będą wymiary podstawy i wysokości w skali 1:5

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:56:25+01:00
1. a) ściany boczne są prostokątami a podstawy są dowolnymi figurami geometrycznymi.
b) ściany są prostokątami, bądź kwadratami, a podstawy są dowolnymi wielokątami foremnymi.

2.a) krawędź podstawy 10cm,
wysokość 30 cm
8×10cm + 4×30cm = 80cm + 120cm = 200cm
Odp. Do zbudowania szkieletu tego graniastosłupa potrzeba 200cm drutu.

b) Krawędź podstawy:
1cm:5cm
xcm:10cm
xcm= (1cm×10cm)/5cm = 2cm

wysokość:
1cm:5cm
xcm:30cm
xcm= (1cm×30cm)/5cm = 6cm

Odp. W skali 1:5 krawędź podstawy będzie wynosiła 2cm a wysokość 6cm.
2 5 2
2010-03-22T22:09:56+01:00
Zad. 1a)ściany boczne muszą być prostokątami a podstawami są dowolne figury geometryczne.
b) śŚciany to może być kwadrat lub prostokąt, natomiast podstawy są dowolnymi wielokątami (foremnymi!).

2a) krawędź podstawy x= 10cm,
wysokość h= 30 cm
8×10cm + 4×30cm = 80cm + 120cm = 200cm
żeby zbudować szkielet graniastosłupa o podanych wymiarach potrzeba zużyć 200cm drutu.

b) krawędź
1cm-5cm
x cm-10cm
x cm= (1cm*10cm)/5cm = 2cm

wysokość:
1cm-5cm
h cm-30cm
h cm= (1cm*30cm)/5cm = 6cm

W podanej skali (1:5) krawędź ma 2cm, a wysokość 6cm.
2 4 2