Uzupełnij zdania...
1) Wyprowadził Izraelitów z Egiptu...................., a jego brat to ............... 2) Na pustyni Bog nakarmil izraelitow ....... i .............. .
3) Izraelici dążyli do ................ zwanej ...................... .
4) Nocą prowadził ich ................. a dniem .........
5) Przymierze zawarte na ............. było wyrażone w formie .............
6) Izraelici szli przez pustynie....... ............, poniewaz.........
7) Początkowo izraelici rzadzili .............. ktorzy pelnili tez funkcje..........
8)Królem izraela był ........., namascił go......... ktory potem namascil tez.......
9)Dwa krolestwa izraela to ............... ..................
10)W niewoli do nawrócenia nawoływali następujący prorocy (3) ......................
11)Imię Boga brzmi ..........., ................ ...............
12)Ofiara biesiadna polega na tym , że ...................
13)Kto wszedł do kraju, który Bóg wskazał izraelitom ...................
14)Autor natchniony pisząc przykazania Boże wzorował się na .......................
15) Prawo przymierza wyraża troskę ........... o ................
16)Samuel przestrzegał lud izraela przed
17)Przez proroka Izajasza Bog wypomina izraelitom że ................
18)Izraelici najpierw popadli w niewole........... a potem w .............. Obie były skutkiem nieposłuszeństwa wobec Boga.
19)Co głosił jeremiasz będącym w niewoli Izraelitom ...............................
20)Prorocy w ST przemawiali w imieniu ............. i na polecenie ................
21)Podstawowym celem proroctw było......................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:59:22+01:00
1)mojżesz........ Aaron
3)Kanaaan.....Ziemią Świętą
11)Jahwe
18)Egipską
5)Na górze Synaj.......Dekalogu
8)Dawid