Prawdziwa modlitwa prowadzi człowieka do przemiany, do spotkania z żywym Bogiem. Uzasadnij tę tezę odwołując się do żródeł (z uwzględnieniem religii niechrześcijańskiej)
jest to praca pisemna i musi być conajmie na dwie kartki podaniowe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:41:49+01:00
Modlitwa jest darem Boga....
Bóg obdarował człowieka zdlnością myslenia i miłowania. Pragnie, by człowiek często zwracał się do Niego. Kierowanie myśli i serca ku Bogu jest przywilejem człowieka. Modlitwą nazywamy rozmowę i przebywanie z Bogiem. Człowiek nie jest w stanie modlić się bez Bożej pomocy. To Duch Święty daje człowiekowi natchnienie modlitewne i pragnienie modlitwy.
Ewangelia poucza nas, jak bardzo cenił Pan Jezus modlitwę. Modlitwa poprzedzała i towarzyszyła każdej ważniejszej chwili Jego życia (Przemienienie, wybór Apostołów, Ostatnia Wieczerza, przed i w czasie męki). Jezus nieustannie trwał w zjednoczeniu modlitewnym ze swoim Ojcem.
Swoim przykładem zachęca nas Jezus do ciągłej modlitwy i poucza nas, szczególnie w przypowieściach, jak ona jest niezbędna w naszym życiu.
CO daje nam modlitwa??????
Modlitwa pogłębia nasza więź z Bogiem . Jest wyrazem naszej wiary i miłości wobec Boga i tę właśnie wiarę i miłośc czyni coraz lepszą. Modlitwa zapewnia nam zbawienie. Na modlitwie wypraszamy bowiem potrzebne nam i bliźnim łaski.
Niekiedy modlitwa daje nam poczucie bezpieczeństwa, ukojenie, czy wewnętrzne zadowolenie. Czasem modlitwa pomaga nam przetrwać doświadczenie losowe.
MODLIMY SIĘ:
do Boga w Trójcy świętej jedynego, oddzielnie do Boga Ojca, do Syna Bożego i Ducha Świętego,
Do Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego jedynego pośrednika,
do Boga przez wstawiennictwo Maryi, wszystkich świętych i aniołów.
Modlimy sie także do Maryi i z Maryją, do świętych pańskich i aniołów (anioła stróza)
Szczegolnie modlimy sie do naszych świętych patronów.

Modląc się naprawdę szczerze w ciszy i skupieniu serca, czujemy obecnośc samego Boga, jednak nie jest to proste.. zdarza się to rzadko, gdyz może nie kazdy z nas posiada tak wielka wiarę, aby poczuć obecnośc Boga, należy naprawdę uwierzyć i szczerze, szczerze i glęboko się modlić..
w modlitwie bierze udział cały człowiek, jego ciało i dusza. Dlatego modlimy się myśla i głosem (modlitwa ustna), lub tylko myslą (modlitwa myślna-rozmyslanie,kontemplacja), uczuciem, a także postawą ciała(klęcząc, stojąć)
Człowiek jest istota społeczną. Może sie zatem modlic indywidualnie lub w grupie (modlitwa osobista i wspólnotowa)
Ludzie ochrzczeni należa do Kościoła, dlatego modlą sięwe wspólnocie ludu Bożego pod przewodnictwem kapłana (modlitwa liturgiczna)MAm nadzieję , że pomogłam :)
i moge liczyc na naj od Ciebie :) starałam się jak mogłam :D
1 5 1