Odpowiedzi

2009-11-02T19:52:12+01:00
*1750 przed n.e. - Abraham przybywa do Ziemi Obiecanej z Ur
*1700 Patriarcha Jakub
*1650 Józef zostaje zarządcą Egiptu, Jakub wraz z synami przybywa do Egiptu
*1250-1230 Wyjście pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej; wędrówka przez pustynię; śmierć Mojżesza
*1220-1200 Zdobycie Ziemi Obiecanej pod wodzą Jozuego
*1200-1225 Czasy sędziów
*1040-1010 Panowanie Saula
*1010-970 Panowanie Dawida jako króla Izraela
*970-931 Salomon; budowa świątyni; ostateczne podbicie ziemi Kanaan (obiecanej)
*929 Podział Izraela na dwa królestwa: Izraelskie i Judy

Następne lata to lata nie posłuszeństwa woli Boga przez naród izraelski

*873-841 Prorocy Eliasz i Elizeusz
*767-739 Prorok Izajasz
*721 Upadek Królestwa Izraelskiego; niewola asyryjska
*622 w królestwie Judy: Reforma religijna
*604 Pierwsza wyprawa Nabudochonozora II na Judę
*597 Rozpoczęcie przesiedlenia do Babilonu; niewola babilońska
*586 Zdobycie Jerozolimy
*538 Król Cyrus zezwala Izraelitom powrócić do kraju; Izrael staje się prowincją perską
9 4 9