Odpowiedzi

2010-03-22T19:22:41+01:00
Najpierw ocalił Mojżesza, skierował jego kosz do pałacu faraona. W pałacu Mojżesz zdobył wykształcenie. To były przygotowania. Ostateczne Pan Bóg powołał Mojżesza na pustyni. Ukazał mu się w postaci płonącego krzewu. Powiedział mu że nazywa się Jahwe. Kazał mu iść do faraona i kazać mu uwolnić naród Izraela.
19 3 19
2010-03-22T19:54:04+01:00
Pan Bóg powołał Mojżesza na pustyni a potem ukazał mu się w postaci płonącego krzewu.
18 3 18
2010-03-22T20:04:34+01:00
Pan Bóg powołał Mojżesza na swojego proroka i polecił mu misję wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Mojżesz nie chciał tego posłannictwa, ale Bóg objawił mu swoje imię: JAHWE („ten, który jest”).w czasiewędrówek przez pustynię Bóg za pośrednictwem Mojżesza czuwał nad Izraelem, zsyłając mannę z nieba.
11 3 11