Zad1 Podkreśl liczby mniejsze od ¼:

0,35 0,23 1,026 0,2 0,25

Podkreśl liczby większe od 3,5:
Zad1 Podkreśl liczby mniejsze od ¼:

0,35 0,23 1,026 0,2 0,25

Podkreśl liczby większe od 3,5:

3⅖( 3 i trzy pięte) 3⅖(3 i 2/5) 7/8 10/3 15/4

Zad 2 Zamień ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne i oblicz.

4/5+2,25=

1 3/4+0,3=

2 1/2× 0,4=

3/5 × 1,1=

1 3/5-0,6=

11/20 - 0,45=

2/5:0,2=

1,2:3/5=

ukośnik oznaza np. 1/2 to znaczy jedna druga a jesli np. 1 1/2 to znaczy jedna i jedna druga :P3

Odpowiedzi

2010-03-22T19:23:55+01:00
1.
0,35 0,23 1,026 0,2 0,25
podkreśl 0,23 i 0,2

większe od 3,5
3⅖( 3 i trzy pięte) 3⅖(3 i 2/5) 7/8 10/3 15/4
podkreśl 3 i trzy piąte, 15/4

Zad. 2:

4/5+2,25= 0,80 + 2,25 =3,05

1 3/4+0,3= 1,75 + 0,3 = 2,05

2 1/2× 0,4= 2,5 x 0,4 = 1

3/5 × 1,1= 0,6 x 1,1 = 0,66

1 3/5-0,6= 1,6 - 0,6 = 1

11/20 - 0,45= 0,55 - 0,45 = 0,10

2/5:0,2= 0,4 : 0,2 = 2

1,2:3/5=1,2 : 0,6 = 2
3 2 3
2010-03-22T19:28:29+01:00
Zad. 1- 1/4 = 0.25
0,23, 0,2
Zad. 2
3.3/5( 3 i trzy piąte), 15/4
Zad. 3
4/5+2,25= 0.8 + 2.25=3.05

1 3/4+0,3=1.75+0.3=2.05

2 1/2× 0,4=2.5*0.4=1

3/5 × 1,1=0.6*1.1=0.66

1 3/5-0,6=1.6-0.6=1

11/20 - 0,45=0.55-0.45=0.1

2/5:0,2=0.4:0.2=2

1,2:3/5=1.2:0.6=2

2 3 2
2010-03-22T19:42:44+01:00
Zad 1
0,23
0,2
Zad 1
trzy i trzy piąte
15/4
Zad 2
4/5=0,8 0,8+2,25=3,05
3/4=0,75 1,75+0,3=2,05
1/2=0,5 2,5x0,4=1
3/5=0,6 0,6x1,1=0,66
3/5=0,6 1,6 - 0,6=1
11/20=0,55 0,55 - 0,45=0,1
2/5=0,4 0,4:0,2=2
3/5=0,6 1,2:0,6=2
2 3 2