Napisz wzory półstrukturalne nastepujacych zwiazkow
1. 4,4-dietylo - 5 propylononan
2. 2- bromo - 1,1,1 trichloropropan
3. 2- chloro - 1,1 dietylocylkopentan
4. 3,5 - dibromo - 4-etylo-6 metylooktan
5. 4-etylo-2,2 dimetylo-hept-3-en
6.trans-2,3 dibromoheks-2-en
7. heksa-2,4-dien
8. 4-etylo-5metyloheks-2-yn
9.heks-4-en-2yn
10. p-bromometylobenzen
11. 1,2- dibromo-5- chloro-3-metylobenzen

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T11:37:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Otwórz załącznik
6 3 6