Odpowiedzi

2010-03-22T19:25:29+01:00
Biocenozy wodne mają podobną sieć pokarmową. Najczęściej grupę producentów stanowi fitoplankton i wodne rośliny naczyniowe. Konsumentami I rzędu są najczęściej; zooplankton(pierwotniaki, larwy wodnych bezkręgowców), drobne ryby lub typowo roślinożerne jak amur biały albo tołpyga pstra. Końcowymi konsumentami są najczęściej duże drapieżniki, takie jak szczupak, sandacz, okoń, sum lub wodne ptaki i ssaki takie jak np. wydra czy kormoran. Destruentami są bakterie i nicienie, które żyją w osadachdennych
Charakterystyczne cechy biotopu wodnego to: zmienna zawartość gazów oddechowych (dwutlenku węgla i tlenu) zależna od temperatury (im woda cieplejsza tym tlenu mniej), niewielkie dobowe różnice temperatur, zmienna zawartość soli mineralnych w przypowieszchniowych warstwach wody w ciągu roku.