Rysiek przeprowadził w swojej klasie ankietę na temat posiadania czworonogów. Na pytanie: KTO MA PSA? twierdząco odpowiedziało ⁷₁₅ uczniów tej klasy. Na pytanie KTO MA KOTA? - ⁴₁₅ uczniów , a na pytanie KTO MA PSA I KOTA? - ⁴₁₅ klasy. Oblicz, jaka uczniów tej klasy
a) ma psa, a nie ma kota,
b) ma kota,a nie ma psa,
c) nie ani kota, ani psa.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T10:58:46+02:00