Odpowiedzi

2010-03-22T19:49:27+01:00
Litwa-wspólny król dla Polski i Litwy, chrystianizacja Litwy, powstanie arcybiskupstwa w Wilnie, przyłączenie rodów Litewskich do herbów Polskich-takie same prawa jak szlachta Polska,
Polska-Chlopi-większy dostęp do ziemi przez co powstają nadwyżki rolne dzięki czemu mogą oni utrzymać rodzinę, bądź sprzedać je na jarmarkach i kupić sobie nowe narzędzia. Kupcy-większa możliwość sprzedawania towarów luksusowych. Szlachta Polska-większe majątki ziemskie-ogromne wzbogacenie się
Władysława Jagiełły-miał duże państwo suwerenne o stałych granicach, dzięki czemu mógł rozwijać się aparat urzędowy