Odpowiedzi

2010-03-22T20:03:04+01:00
Trybunał Stanu - to organ przed , którym ponoszą odpowiedzialność osoby piastujące najwyższe stanowiska państwowe. Orzeka on o odpowiedzialności konstytucyjnej ( za naruszenie konstutycji podczas pełnienia swoich funkcji) :
prezydenta RP
premiera
członków Rady Ministrów
prezesa NBP
Prezesa NIB
członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Trubunał Konstytucyjny - czuwa nad ty,by władza wykonawcza i ustawodawcza nie naruszały Konstutycji oraz orzeka on o :
zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucja ,
zgodności usaw z Ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi ,zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstutycja ,
zgodności z ustawami , umowami międzynarodowymi ,
rozpatruje skargi konstytucyjne