Napisz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe i popraw błędy

1 miejsce i czas akcji w Faraonie są fikcyjne
2 faktyczna władza należała w Egipcie do kapłanów
3 narrator powieści jest 3-osobowy i wszechwiedzący
4 Kama zachorowała na trąd
5 Tutmosis i Enuna pobrali się
6 Herhor był postacią autentyczną
7 Lykon szanował i czcił faraona
8 faraon jest powieścią historyczną
9 Heberon to imię doradcy Ramzesa XIII
10 narrator w powieści nie ujawnia całej swej wiedzy ani nie ocenia bohaterów
11 pałac faraonów znajdował się w tebach
12 Ramzes nosił tytuł nomarcha(nie mylić z monarcha)
13 Tutmosis to krewny przyjaciel i najwierniejszy niewolnik Ramzesa XIII
14 Akcja powieści trwa 2lata
15 Dagon dowodził oddziałem Delta
16 faraon codziennie rano i wieczorem opływał swe królestwo
17 nikt z kapłanów nie sprzyjał Ramzesowi XIII

Odpowiedz na polecenia
1 Uzasadnij tezę-Egipt darem Nilu
2 Napisz 5 zdań które scharakteryzują Ramzesa XIII
3 Zredaguj opinię o Herhorze oceń tego bohatera
4 Określ rolę zaćmienia słońca

Proszę o rozwiązanie na dzisiaj

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:33:27+01:00
1.nie
2.nie
3.tak
4.tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
tak
nie
nie