Odpowiedzi

2010-03-22T20:12:10+01:00
W służbie małego sobotazu
Działalnoś służby małego sobotażu polegała na ciągłymsygnalizowaniu Niemcom że Poloacy będą walczy nie będą tolerowac w swoim kraju obcych najeźców .starano się uprzykszy życie Niemcom w warszawie .Do bardzoefektownych akcji należało zrywanie ogromnych hitlerowskich flag w tej czynności przescigają się bohaerowie Kamieni na szaniecRudy i Alek .akcjami dowodzi Zośka komendant jednego z 16 rejonów wawra
Zokazji Świąt narodowych 3 maja 11 lisopada zorganizowano akcję rozwieszania polskich flag wypisywano akże hasła na murach polska Zwycięży Wspólne niebezpieczne działania umacniają przyjażń między chłopcami Dużym wsrząsem jes bdla nich aresztowanie Jacka rąbackiego który trafił do oświęmcimia gr=dzue wkróce zginoł