Proszę o policzenie zadan z chemi (z 1gim) z obliczeniami:
1. Napisz jakie jony istnieją w cząsteczkach o wiązaniu jonowym: RbCl, K2O, NaJ, AlBr3, BaCl2.

2. Oblicz który tlenek zawiera większy ptocent masowy azotu N2O5 czy NO2?

3. Oblicz w jakim stosunku wagowym połączone są pierwiastki w związkach:
a) tlenek żelaza II b) siarczek magnezu c) tlek azotu III

1

Odpowiedzi

2013-06-06T09:14:17+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

RbCl --- Rb(+), Cl(-)

K2O --- K(+), O(2-)

NaJ --- Na(+), J(-)

AlBr3 --- Al(3+), Br(-)

BaCl2 --- Ba(2+), Cl(-).

2)

mN2O5=28u+80u=108u

%N = (28/108)*100% = 25,9%

 

mNO2=14u+32u=46u

%N = (14/46)*100% = 30,4%

3)

a)

mFeO=56u+16u=72u

mFe : mO = 56 : 16

mFe : mO = 7 : 2

 

b)

mMgS=24u+32u=56u

mMg : mS = 24 : 32

mMg : mS = 3 : 4

 

c)

mN2O3=28u+48u=76

mN : mO = 28 : 48

mN : mO = 7 : 12