Odpowiedzi

2010-03-22T20:57:25+01:00
Już skończyłam :)
odpowiedzi w załącznikach i linkach:

http://zapodaj.net/86c9101f7fb2.jpg.html
http://zapodaj.net/23220e6e0971.jpg.html
http://zapodaj.net/fcb2e10d1c5f.jpg.html
1 5 1
2010-03-22T21:34:56+01:00
Pc=Pbs+Pbw+Pps
5²+8²=l²
l²=25+64
l=√89
Pc=π*5*√89+2π*2*15+π*5²
Pc=5√89π+60π+25π
Pc=5√89π+85π cm²

V=Vs+Vw
V=1/3π*5²*8+π2²*15
V=200/3π*+π60
V≈209,3+188,4
V≈397,7 cm³
m=8,9 g/cm³*397,7 cm³
m=3539,53 g=3,540kg

26
a=5
b=12
c=13
1/2*5*12=1/2*13*r
60=13r
r=60/13 cm
V=Vs+Vw
V=1/3π*(60/13 )²*(h1+h2)
V=1/3π*(60/13 )²*(13)
V=1/3π*(3600/13 *13) *13
V=π*(1200/13 )
V=1200/13π cm³

Pc=Pb1+Pb2
Pc=π*60/13*(l1+l2)
Pc=π*60/13*(5+12)
Pc=1020/13 π cm²

29
P=π*4²+π*4*12
P=16π+48π
P=64π cm²

30
2r=8√2
r=4√2
H=r
V=1/3π*(4√2)²*4√2
V=1/3π*32*4√2
V=128√2 /3 π cm³

31
l=4
r=2
Pb=π*2*4
Pb=8π cm²

32
V=250 cm³
P=150 cm²

1/2*2r*h=150
1/3*πr²*h=250

r*h=150
1/3*πr*150=250

50πr=250
r=5/π cm

5/π *h=150 /* π/5
h=30π cm

h=30π cm, r=5/π cm

16
r=9cm
h=40cm
V=1/3π*81*40
V=π*27*40
V=1080 π cm³

9²+40²=l²
l²=1681
l=41 cm
Pc=81π+π*9*41
Pc=450π cm²

r=20cm
l=29cm
20²+h²=29²
h²=841-400
h²=441
h=21 cm

V=1/3π*400*21
V=π*7*400
V=2800 π cm³

Pc=400π+π*20*29
Pc=980π cm²

h=12cm
l=15cm
r²+12²=15²
r²=225-144
r²=81
r=9 cm

V=1/3π*81*12
V=π*81*4
V=324 π cm³

Pc=81π+π*9*15
Pc=216π cm²

18
l=25
2r=14
r=7
r²+h²=l²
h²=625-49
h²=576
h=24 cm

V=1/3π*49*24
V=π*49*8
V=392 π cm³

Pc=49π+π*7*25
Pc=224π cm²