Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T20:26:23+01:00
Zad. 1
Vśr= S (cała) /t (cały) = 40m / 10s = 4 m/s
Nie wiem jaki można tutaj wykres jeszcze zrobić :) Nie zrobisz żadnego innego, ponieważ ruch musiałby być jednostajny.
Prędkość średnia tego ciała będzie wynosiła 4m/s
zad. 2

Dane:
t = 1s
r = 10cm
n = 10
π ≈ 3,14

Szukane:
T = ?
V = ?
S = ?

Rozwiązanie:
T = t / n = 1s / 10 = 0,1s
(przyjmując, że ciało porusza się jednostajnie)
V = 2πr / T = 20 * 3,14 / 0,1 = 62,8 / 0,1 [cm/s] = 6,28 m/s
a = V / t = 6,28 m/s / 1s = 6,28 m/s²
Okres ruchu będzie wynosił 0,1s, prędkość będzie wynosiła 6,28m/s, a przyspieszenie dośrodkowe 6,28m/s²

zad.3
Dane:
m = 400g = 0,4kg
a = 250 m/s²
t = 5s

Szukane:
F = ?
V = ?
S = ?

Rozwiązanie:
a)
a = F / m
F = m * a = 0,4kg * 250m/s² = 100N
Wartość siły oddziałującej na to ciało wynosi 100N.
b)
a = V / t
V = a * t = 250m/s² * 5s = 1250 m/s
Prędkość tego ciała po upływie 5s będzie wynosiła 1250m/s.
c)
V = S / t
S = V * t = 1250m/s * 5s = 6250m
Droga przebyta w czasie 5s tego ruchy będzie wynosiła 6250m.