Odpowiedzi

2010-03-22T19:41:10+01:00
-Dostarczają wodę do mieszkań
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T19:41:45+01:00
# ochrona przeciwpowodziowa (jeśli zbiornik posiada tzw. stałą rezerwę powodziową)
# alimentacja przepływów niskich w rzece i tym samym zmniejszanie skutków suszy (nagromadzona woda w okresie jej nadmiaru, jest wypuszczana w okresie, gdy jej brakuje)
# zaopatrzenie aglomeracji miejskich w wodę do picia (np. zbiornik Dobczyce, zaopatrujący Kraków)
# zaopatrzenie przemysłu w wodę technologiczną
# produkcja energii elektrycznej (wykorzystuje się różnicę poziomów wody do poruszania turbin elektrowni) - mogą to być zbiorniki budowane specjalnie do tych celów (często w górach), lub jako element dodatkowy, wykorzystując spiętrzenie utworzone do innych celów
# zaopatrzenie rolnictwa w wodę do nawodnień (irygacje)
# alimentowanie przepływu w rzece dla żeglugi (takie zbiorniki istnieją w zlewni Odry np. zbiornik Turawa)
# wykorzystywanie zbiorników do rekreacji i sportu
2010-03-22T19:53:57+01:00
Hodowla ryb
miejsce rekreacyjne i sportowe
gromadzą nadmiar wody
gromadzą zapasy wody