Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-22T19:43:34+01:00
Moim zdaniem jest to jakiś program internetowy ;p
2 3 2
2010-03-22T19:44:04+01:00
Nie wyrzucać
Oddawać do punktów zbierania
Nie demontować
Nie chomikować
1 1 1
2010-03-22T19:44:23+01:00
Rozwój techniki przyczynia siê do poprawy
jakości naszego ¿ycia: ułatwia pracê,
zwiêksza bezpieczeñstwo i zapewnia rozrywkê.

Co można ?
Nie wyrzucaj zespótego sprzętu elektronicznego do śmietnika ! Zanieś je do punktu zbieraczy złomu.