Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T09:41:06+01:00
1. masa gazu: 2,45-1,49=0,96g
0,96g ---- 0,672dm3
Xg ------ 22,4 dm3
X=32g jest to masa molowa gazu. Będzie to cząsteczka tlenu O2 [2*16=32]

2. kolejno:
3 mole tlenu cząsteczkowego
5moli azotu atomowego
Mol azotu cząsteczkowego
3mole tlenku potasu
3mole chlorku glinu
4mole kwasu siarkowego (VI)

3.
2 I₂O₅ -> 2I₂ + 5O₂ <reakcja rozkładu/analizy>
N₂ + 3H₂ -> 2NH₃ <synteza>
2Fe₂O₃ + 6H₂ -> 4Fe + 6H₂O <wymiana>
2C₂H₆ + 7O₂ -> 4CO₂ + 6H₂O <spalanie>

4.
a. sprzęt lejek z sączkiem oraz np. parowniczka, odczynnik to woda.
Dolać wody do mieszaniny i przesączyć. Przesącz odparować na parowniczce.
b. potrzebny jest tylko rozdzielacz i np. zlewki. Mieszaninę wlać do rozdzielacza, poczekać aż się wyodrębnią dwie fazy. Spuścić fazę wodną do zlewki, w rozdzielaczu zostanie tylko olej.

5.
a. Fe(OH)2 b. H2SO4
a.Al(OH)3 b. HNO3
a. NaOH b.H2S

6.
2mole [48g] magnezu reaguje z jednym molem [32g] i daje 2 mole [80g] tlenku magnezu.

7. jeden mol gazu czyli 6,02 * 10^23 cząsteczek zajmuje w warunkach normalnych 22,4dm3 zatem:
a. 2*22,4=44,8dm3
b. 2*22,4=44,8dm3
c.22,4 <masa molowa CO=12+16=28>

8.
2 mole H2 ----- 44,8dm3 H2O
X moli H2 ------ 0,150dm3 H2O
X=2*0,150 /44,8= 0,00670 mola H2
1 5 1