Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T09:35:31+01:00
Moim zdaniem najwybitniejszym władcą średniowiecznej Polski byłby Kazimierz Wielki ponieważ przyjął władzę gdy Polska podzieliła się na 2 dzielnice Małopolskie i Wielkopolskie .Wzmocnił Państwo Polskie . W 1335 udało mu się uzyskać od czeskiego króla Jana Luksemburskiego zrzeczenie się pretensji do polskiego tronu. Odzyskał Kujawy i ziemie dobrzyńską zajętą przez krzyżaków . W 1364 roku Kazimierz ufundował pierwszy uniwersytet w Krakowie. za panowanie Kazimierza rozpoczęło się silne kształtowanie centralnych urzędów państwowych, takich jak marszałek, podkanclerzy, czy podskarbi.król zreorganizował również sądownictwo. Obok sędziów królewskich zaczęły działać
dwa sądy dla szlachty: ziemski, który rozstrzygał drobne spory i zajmujący się sprawami cywilnymi i grodzki – z udziałem starosty rozpatrujący cięższe przestępstwa oraz apelacje.Podczas panowania króla Kazimierza w Polsce istniały trzy niezależne rodzaje praw prawo ziemskie, prawo niemieckie i prawo kościelne. za czasów jego panowania powstało ponad 100 nowych miast . w 1333 roku koronował się na króla. ostatni władca z dynastii Piastów na polskim tronie.
1 5 1