Przetłumacz na angielski:
Globalne ocieplenie poważnie zagraża nie tylko człowiekowi, ale i zwierzętom. Na skutek zalewania niektórych terenów, zaburzeń klimatycznych oraz pogorszenia jakości wód i gleby wiele gatunków zagrożonych jest wyginięciem.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:47:47+01:00
Global warming seriously threatens not only man but
animals.As a result of flooding of certain areas, climate disruption and deterioration of water quality and soil, many species are threatened with extinction.
1 4 1