Odpowiedzi

2010-03-23T12:15:14+01:00
P= m razy V
v=p/m
v=0,124:6,2=0,02 m/s