Dobierz współczynniki w reakcjach zgodnie z prawem zachowania masy.Wskaż substraty i produkty.
Mg+?=MgO
Na+Cl2=?
CaO+?=Ca(OH)2
H2SO4+KCl=?
H2+O2=?
Fe2O3+Al=Al2O3+Fe
*oczywiście te wszystkie cyferki w równaniach powinny być małe.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania i wskazówki jak rozwiązywać podobne reakcje w przyszłości.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T20:00:12+01:00
1. 2Mg + O2 = 2MgO
2. 2Na +Cl2= 2NaCl
3. CaO + H2O = Ca(OH)2
4. H2SO4 + 2KCl = K2SO4 + 2HCl
5. 2H2+O2= 2H2O