1.Oblicz o ile procent większa jest odległość Ziemia-Słońce w aphelium w stosunku do odległości w peryhelium.
(musi wyjść 3,4 %)
2.Oblicz odległość ziemi od Słońca w peryhelium i aphelium.Przyjmij, że wielka półoś orbity ziemi wynosi
a=149 600 000 km , a mimośród orbity e=0,0167 . Wskazówka najpierw oblicz odległość pomiędzy środkiem elipsy i jej ogniskiem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T07:37:17+01:00
ZAD 1 Słonce - Ziemia = 1 AU = a
z mechaniki nieba wiemy ze
Aa = a * (1 - e ) - aphelium
Ap = a * (1 + e ) - peryhelium
a = 1 AU
e = 0,0167
x = Ap /Aa = 1,0167/0,9833
x = 1,00339 odrzucamy 1
x = 0,00339 * 100% = 3,39 %
ZAD. 2
Wykorzystujac dane z ZAD 1
Ap = 149,6 mln km * 1,1067 = 152098000 km
Aa = 149,6 mln km * 0,9833 = 147101000 km
3 3 3