1.Jaką pracę wykona dźwig podnoszący paczkę o masie 1000kg na wysokość 20m?

2.Na balkonie na wysokości 10m stoją dwie doniczki z kwiatami o masach 0,5kg i 2kg. Względem powierzchni Ziemi energia potencjalna, której doniczki jest większa?

3.Oblicz średnią moc człowiek, jeżeli w czasie 20 min. wykonuje on pracę 18kJ.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T23:37:01+01:00
1.

Dane:
m = 1000kg
h = 20m

Szukane:
W

Wzór:
W = F*S

Rozwiązanie:
F = Q = m*g
F = 1000kg*10m/s^
F = 10000N
W = 10000N*20m
W = 200000J
W = 200kJ

Odpowiedź: Dźwig wykonał pracę 200kJ.


2.

Dane:
h = 10m
m1 = 0,5kg
m2 = 2kg

Szukane:
Ep1, Ep2

Wzór:
Ep = m*g*h

Rozwiązanie:
Ep1 = 0,5kg*10m/s^*10m
Ep1 = 5N*10m
Ep1 = 50J
Ep2 = 2kg*10m/s^*10m
Ep2 = 20N*10m
Ep2 = 200J
Ep2 > Ep1

Odpowiedź: Większa jest energia potencjalna doniczki cięższej.


3.

Dane:
t = 20min = 1200s
W = 18kJ = 18000J

Szukane:
P

Wzór:
P = W:t

Rozwiązanie:
P = 18000J:1200s
P = 180J:12s
P = 15W

Odpowiedź: Człowiek ten ma moc 15W