Odpowiedzi

2009-10-28T16:52:08+01:00
(1 Kor 13,1−13).

-cierpliwa
-łaskawa
-dobra
-wybaczająca
-wyrozumiała
-sprawiedliwa
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T19:11:58+01:00

-cierpliwa
-łaskawa
- nie zazdrości
-nie szuka poklasku
- nie unosi się pychą
-nie dopuszcza się bezwstudu
-nie szuka swego
-nie unosi się gniewem
- nie pamięta złego
-nie cieszy się z niesprawiedliwości
-współweseli się z prawdy
-wszystko znosi
-wszystkiemu wierzy
- we wszystkim pokłada nadzieje
-wszystko przetrzyma
- nigdy nie ustaje