Z 6 klasy podstawówki !!
Pliis pomóżcie bo tego nie rozumiem ..
Jest to 5 zadń. Są dosyć proste. Proszę o pomoc pilne ; **
Proszę o wszystkie obliczenia

Zad 1
W klasie 6b jest 30 uczniów. 5/6 wszystkich uczniów trenuje koszykówke a pozostali pływanie. Ile uczniów trenuje pływanie. ?

Zad 2
W klasie 6 jest 30 uczniów. 1/3 uczniów mieszka na ulicy Sokolej, 4/10 przy ulicy Orlej, a pięcioro na ulicy Sportowej. Pozostali mieszkają na ulicy Pawiej. Ilu uczniów mieszka na ulicy Pawiej ?

Zad 3
Jeden bok prostokątao ma długość 8 cb, a drugi jest o 1,9 cm krótszy. Oblicz obwód i pole tego prostokąta.

Zad 4
Oblicz pole trójkąta prostokątnego o prostokątnych długści 7 cm i 5 cm.

Zad 5

Na mapie wykonanej w skali 1 : 1000000 między dwoma miastami jest równa 5,3 cm. Jaka jest rzeczywista odległość między tymi miastami.


Proszę o wszyskie oblicznia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:16:34+01:00
ZADANIE 1

30 uczniów - cała klasa
1/6 uczniów to 5 osób.
5 x 5 = 25 osób (czyli 5/6)
Odp: 50 osób trenuje koszykówkę.
1/6 = 5 osób
Odp: 5 uczniów trenuje pływanie.

ZADANIE 2

30 uczniów - cała klasa
30:3=10
1/3 uczniów - (10 uczniów) - ul. Sokola
30:10=3
3x4 = 12
4/10 uczniów - (12 uczniów) - ul. Orla
5 uczniów - ul. Sportowa
30-10-12-5=3

Odp: Na ulicy pawiej mieszka 3 uczniów.

ZADANIE 3
a = 8 cm
b = 8 cm - 1,9 cm = 6,1 cm.

Pole prostokąta:
P = a x b
P = 8 cm x 6,1 cm = 48,8 cm

Obwód prostokąta:
Obw = 2 x a + 2 x b
Obw = 2 x 8 cm + 2 x 6,1 cm = 16 cm + 12,2 cm = 28,2 cm

ZADANIE 4
a= 7 cm
h = 5 cm

P = 1/2 a x h
P = 1/2 7 x 5 = 35 : 2 = 17, 5 cm

ZADANIE 5
Skala 1:1000000 = 5,3 cm
W odległości rzeczywistej jest to tak:
Najpierw zamieniamy:
5,3cm = 0,053m
a teraz zostało już tylko mnożenie :)
0,053m * 1000000 = 53000m = 53km
Odp.: Odległosć rzeczywista między tymi miastami w rzeczywistosci wynosi 53 km.
1 5 1