Odpowiedzi

2010-03-23T08:55:48+01:00
K- kapitał
d- odsetki
t- czas(w latach)
p - oprocentowanie

100% - 480 zł
20% - x
x= 480∙20 ÷ 100
x= 96
480zł + 96 zł = 576zł
d= 576zł

k= 100d ÷ p∙t
k= 100∙ 576 ÷ 2% ∙ 1
k= 57600 ÷ 2
k=28800 zł