Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych.
a) Cu + O₂ -> Cu₂O
b)Al + O -> Al₂O₃
c)H₂ + N₂ -> NH₃
d)K + CL₂ ->KCL
e) CuO + C-> Cu + Co₂
f)H₂ + Cl₂ -> Hcl
g) N₂O -> N₂ + O₂
h)CH₄ + O₂->Co₂ + H₂O


1

Odpowiedzi

2009-10-28T16:53:00+01:00
A) 4Cu + O₂ -> 2Cu₂O
b) 4Al + 3O₂ -> 2Al₂O₃
c) 3H₂ + N₂ -> 2NH₃
d) 2K + CL₂ -> 2KCL
e) 2CuO + C-> 2Cu + CO₂
f) H₂ + Cl₂ -> 2HCl
g) 2N₂O -> 2N₂ + O₂
h) CH₄ + 2O₂->CO₂ + 2H₂O