Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T16:58:27+01:00
Zygota- komórka powstała w wyniku połączenia się gamety żeńskiej z gametą męską(zapłodnienie), dająca początek nowemu organizmowi. Także organizm, który rozwija się z zygoty.

zarodek, embrion,- pierwszy etap rozwojowy organizmu ludzkiego lub zwierzęcego, powstałego w wyniku procesu zapłodnienia.

Koniugację jest to u bakterii, ale polega ona jedynie na przekazywaniu sobie przez bakterie fragmentów materiału genetycznego

Gen-podstawowa jednostka dziedziczności

Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki

Gameta- komórka płciowa organizmów żywych.

Może uczestniczyć w procesie zapłodnienia łącząc się z gametą innej płci i tworząc zygotę.

Koniugacja - proces poziomego transferu genów u niektórych bakterii polegający na bezpośrednim przekazywaniu DNA z jednej komórki do drugiej