1. Sprawdź, czy do wykresu funkcji y=-x/2 + 1 należy punkt:(-2,1)
2 Jaką wartość przyjmuje funkcja y=-0,4x + 3 dla argumentu x=5/2
3.Dla jakiego argumentu x funkcja y= -0,5 x - 1/4 osiąga wartość 10?
4 Dla jakich argumentów funkcja y=3x - 1 przyjmuje wartości ujemne.?

2

Odpowiedzi

2010-03-22T20:32:34+01:00
1.
f(x)=-x/2+1
f(-2)=-(-2)/2+1=2/2+1=1+1=2
nie
2.
y=-0,4x+3
y=-0,4•2,5+3=-1+3=2
3.
y=-0,5x-1/4 |+1/4
y+1/4=-0,5x |:(-0,5)
x=(y+1/4):(-0,5)=(10+1/4):(-0,5)
x=-20,5
4.
3x-1<0 |+1
3x<1 |:3
x<1/3
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:58:17+01:00
1. Sprawdź, czy do wykresu funkcji y=-x/2 + 1 należy punkt:(-2,1)
-(-2)/2 + 1=2/2 + 1=1+1=2≠1, punkt ten nie należy do wykresu fcji

2 Jaką wartość przyjmuje funkcja y=-0,4x + 3 dla argumentu x=5/2
-0,4*5/2 + 3=-1+3=2

3.Dla jakiego argumentu x funkcja y= -0,5 x - 1/4 osiąga wartość 10?
10=-0,5x-¼
0,5x=-10,25
x=-20,5

4 Dla jakich argumentów funkcja y=3x - 1 przyjmuje wartości ujemne.?
3x-1<0
3x<1
x<⅓
2 3 2