Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:10:25+01:00
0,01 mola NaOH w 1 dm³ wody to stężenie:

Cm = 0,01/1 = 0,01 mol/dm³

NaOH jako mocna zasada dysocjuje w 100 %, więc:

[OH⁻] = Cm

pOH = -log [OH⁻] = -log Cm = -log 0,01 = 2

Z iloczynu jonowego wody wiadomo:

pH = 14 - pOH
więc:
pH = 14 - 2 = 12

pH czystej wody wynosi 7, zatem:

ΔpH = 12 - 7 = 5 - pH wzrośnie o 5 jednostek
20 4 20