KRZYŻÓWKA 1
1. Jeden z rycerzy polskich z "Krzyżaków" (6 kratek)
2. Imię wielkiego mistrza krzyżackiego (6 kratek)
3. Jeniec Zbycha ze Zgorzelic (5 kratek)
4. Imię żony Zbyszka z Bogdańca (8 kratek)
5. Kapelan Juranda (5 kratek)
6. Zdrobnienie od imienia Danuta (7 kratek)
7. Opiekowała się dziećmi Zbyszka i Jagienki (5 kratek)
KRZYŻÓWKA 2
1. Jednooki rycerz z "Krzyżaków" (6 kratek)
2. Świętobliwy kalepan Juranda ze Spychowa (5 kratek)
3. Córka Zbycha ze Zgorzelic (8 kratek)
4. Imie Lichtenseina (4 kratki)
5. Jedno z miast, w którym toczy się akcja "Krzyżaków" (8 kratek)
6. Utwór epicki (7 kratek)
7. imię siostry księcia Witolda (4 kratki)
KRZYŻÓWKA 3
1. Jeden z fikcyjnych postaci "Krzyżaków"
2. Córka Juranda ze Spychowa (7 kratek)
3. Królowa Polski (7 kratek)
4. Walka, starcie, bój. (5 kratek)
5. Autor "Krzyżaków" (11 kratek)
6. Imię rycerza de Love. (7 kratek)
7. Jedno z imion żony księcia Janusza Mazowieckiego (4 kratki)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:19:32+01:00
Krzyżówka1
1.Jurand
2.Urlich
3.Hlawa
4.Jagienka
5.Kaleb
6.Danusia
7.Anula

Krzyżówka2
1.Jurand
2.Kaleb
3.Jagienka
4.Kunon
5.Sczytno
6.Powieść?
7.
Krzyżówka3
1.Jurand
2.Danusia
3.Jadwiga
4.
5.Sienkiewicz
6.Zygfryd
7.Anna
4 3 4
2010-03-22T20:32:55+01:00
Krzyżówka 2- 7. Anna
Krzyżówka 3 - 4. bitwa
3 3 3