Zad.1 Oblicz wartość liczbową wyrażenia:

a) 4x - (x + 6) + 4 x=jedna trzecia
b) (x(do drugiej potęgi) + 1) - (x do drugiej potęgi) - 2) + 10
x = 2,2
c) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5) a=-0,1 i b= 0,2
d) (-a(do drugiej potęgi) + 2ab - 1) + (a do drugiej potęgi - 4ab+5)
a = jedna czwarta i b= 2

1

Odpowiedzi

2010-03-22T20:20:46+01:00
A) 4x - (x + 6) + 4 =4x-x-6+4=3x-2=3*1/3-2=1-2=-1
b) (x² + 1) - (x²) - 2) + 10=x²+1-x²-2=2,2²-1-2,2²=4,84-1-4,84=-1

c) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5)= a+4b-5-2a-3b+5=-a+b=-(-0,1)+0,2=0,1+0,2=0,3
d) (-a² + 2ab - 1) + (a² - 4ab+5)=-a²+2ab-1+a²-4ab+5=-2ab+4= -2* 1/4*2+4=-1+4=3
1 4 1