Przeczytaj podane zdania.Zwróć uwagę na zaznaczone wyrazy,które nie są akcentowane.Z jakimi wyrazami się one łączą?Napisz wedug wzoru.Napisz sylabę akcentowaną w tych całościach akcentowanych.

WZÓR:Od roku czekam na list z Ameryki. ,,Od roku'' i ,,na list z ameryki'' jest zaznaczone


Ubieraj się szybko!
Obiecaliśmy nie przeszkadzać na lekcjach.
Nie mam czasu na zabawę.
Niedługo przyjedzie do mnie kolega.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T20:15:09+01:00
Ubieraj
obiecaliśmy
czasu
przyjedzie
2 3 2