Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie.
a ) liczba o 3 większa od x jest 3 razy większa od x

b) Liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x

c) 120% liczby x jest 7 większe niż połowa liczby x

Ułóż odpowiednie równanie i odpowiedz na pytanie

a)Suma pewnej liczby i liczby o 6 od niej mniejszej wynosi 15 . Co to za liczba ?
b)Co to za liczba której 5 % wynosi 11 ?
c) Co to za liczba której dwukrotność powiększona o 10 wynosi 16 ?
d) Pewną liczbę podzielono przez 3 , a następnie do ilorazu dodano 5 i otrzymano połowę wyjściowej liczby . co to za liczba ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T12:21:32+01:00
1.
a)x+3=3x
2x=3
x=3/2=1,5
b) x-5=1/2x
2x-10=x
x=10
c) 120%x-7=1/2x
1,2x-0,5x=7
0,7x=7
x=10
2. x+(x-6)=15
2x=15+6
2x=21
x=21/2=10,5
b)5%x=11
5/100 x=11
5x=1100
x=220
c) 2x+10=16
2x=6
x=3
d)1/3x+5=1/2x
2/6x+5=3/6x
2x+30=3x
x=30
2 5 2