A) oceń warunki rozwoju rolnictwa w stanach zjednoczonych. ...
... W tym celu przy każdym z wymienionych elementów środowiska wpisz: "czynnik sprzyjający" lub "czynnik niesprzyjający", a następnie przedstaw argument potwierdzający Twoją ocenę.

*ukształtowanie terenu- ...
*klimat- ...
*gleby- ...


d) przy każdej z wymienionych poniżej cech rolnictwa stanow zjednoczonych podano dwa okreslenia. podkresl własciwe z nich. nastepnie postaw w nawiasie znak "+" , jesli uwazasz podana ceche za korzystna lub znak "-" , jesli za niekorzystna.

*wielkosc poszczegolnych gospodarstw rolnych: DUŻA / MAŁA (...)
*stopien mechanizacji: WYSOKI / NISKI (...)
*specjalizacja produkcjii: WYSOKA /NISKA (...)
*towarowosc rolnictwa: WYSOKA /NISKA (...)

1

Odpowiedzi

2010-03-23T08:20:17+01:00
*ukształtowanie terenu- sprzyjający, ponieważ produkcja rolna jest zróżnicowana przestrzennie w zależności od formy ukształtowania terenu
*klimat- sprzyjający produkcja rolna jest zróżnicowana przestrzennie, występuje tam zróżnicowany klimat, dzięki czemu można uprawia wiele rodzajów roślin
*gleby- sprzyjający, ponieważ gleby są żyzne, w większości kasztanowe(wykształcone pod roślinnością prerii)

*wielkosc poszczegolnych gospodarstw rolnych: DUŻA(..*.)
*stopien mechanizacji: WYSOKI(..*.)
*specjalizacja produkcjii: WYSOKA (*...)
*towarowosc rolnictwa: WYSOKA (..*.)
2 4 2